Menu

Zwartbles schaap

Het Zwartblesschaap staat te boek als zeldzaam ras en is te herkennen aan haar zwartbruine vacht met witte bles en witte onderbenen/staartpunt. Het schaap is goed vruchtbaar en werpt vaak een drieling.

Rasomschrijving

Het Zwartblesschaap is een groot, goed bespierd en stevig schaap. Het staat hoog op de benen, heeft een lange, bewolde staart en is ongehoornd. Door de lange en ruime bouw heeft het ras zowel in zijaanzicht als in bovenaanzicht een peervorm, waarbij de voorhand van rammen meer ontwikkeld is. De oren staan horizontaal. Het heeft een bruinzwarte vacht met op de kop een bles. Ook de onderbenen en de staartpunt wit zijn.

Karakter

Het Zwartblesschaap is het ideale schaap voor iemand die voor zijn plezier fokt, vanwege het gemakkelijke karakter en “het gebruiksgemak” in brede zin. Ze hebben een goed en rustig karakter. Ze zijn mak en vriendelijk en daarom goed te hanteren.

Geschiedenis

De Zwartblesschaap is waarschijnlijk rond het jaar 1900 ontstaan uit diverse Nederlandse rassen, waaronder het Schoonebeeker Heideschaap. Einde negentiende en begin twintigste eeuw werden veel Schoonebeekers, voornamelijk lammeren, door Friese kooplui op de markt te Norg opgekocht. Deze dieren werden, zoals toen gebruikelijk was, te voet naar de markt gedreven, via Wezup. De lammeren werden doorverkocht aan boeren uit Noord-Friesland waar zij op goede weide voorspoedig opgroeiden.

Men fokt al tientallen jaren met degelijk materiaal, waarbij zorgvuldig geselecteerd werd op gespierdheid, wolkwaliteit en zwartblesaftekening. Van de Schoonebeekers zouden deze schapen de opgerichte hoofdhouding, de rammen-neus en de eigenschap om gemakkelijk te werpen hebben gekregen. Al deze eigenschappen hebben de zwartblesschaap gemaakt tot wat het vandaag is: een mooi en economisch rendabel schaap.

Wist je dat:

-          Er 2500 stamboekdieren zijn? Daarmee de populatie stabiel is? Maar een gezond en duurzaam ras een bredere basis nodig heeft?
-          Er in Engeland meer Zwartblessen en Zwartblesfokkers zijn dan in Nederland?
-          Zwartblessen een goede melkproductie hebben?

Rasbehoud

De belangrijkste doelstelling van het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS) en de Zwartbles-fokkersgroep is de registratie van alle Zwartblessen, die binnen het stamboek worden geboren en de uitgifte van afstammingsbewijzen hiervan. Beide stamboeken proberen ervoor te zorgen dat het uiterlijk van de Zwartbles ongewijzigd blijft en dat de goede eigenschappen in stand worden gehouden.