Menu

Drentse Heideschaap

Het Drentse Heideschaap behoort tot de zeldzame Nederlandse schapenrassen en kent een eeuwenoude historie. De ooien worden gemakkelijk drachtig en zijn een goede moeder voor haar doorgaans 1 tot 2 lammeren.

Rasomschrijving

Het Drents Heideschaap is met zijn horens, veelkleurigheid, harige vacht en lange staart een opvallende verschijning. Ze zijn sober en hebben een grote overlevingsdrang. Ze zijn rank en relatief klein van stuk. Typisch zijn de horens, hoewel de ooien ook ongehoornd kunnen zijn. Ze komen in veel kleurslagen voor, maar de voskleurige variëteiten zijn het meest voorkomend.

Karakter

Drentse Heideschapen zijn levendig, attent en nieuwsgierig van aard. Het karakter is prettig en vertrouwd naar hun bekende verzorger.

Geschiedenis

Het zeer sobere en ijzersterke Drents Heideschaap werd vroeger in Drenthe en omliggende provincies gehouden op arme, onvruchtbare ruige heidegronden. Men beweert dat ze al vanaf ongeveer 4000 v.Chr. voorkwamen in Drenthe. Het leverde toentertijd wat vlees en vachten, maar vooral mest op. De mest werd in de schaapskooien opgevangen om de akkers te bemesten. Door de intrede van moderne landbouwtechnieken en kunstmest, verdween de functie van het Drentse Heideschaap. Hierdoor kwam het oorspronkelijke leefgebied in het gedrang. In de jaren ’70  van de vorige eeuw waren er slechts ongeveer 100 Drentse Heideschapen over. Door de gezamenlijke inspanning van kuddes en hobbyisten is het Drents Heideschaap echter gered. De populatie bestaat nu uit ruim 2000 fokooien.

Wist je dat:

-          Er nog diverse kuddes zijn die in hun oorspronkelijk omgeving, ruige (heide) terreinen, wordt gehouden?
-          Het vlees zeer gewaardeerd wordt door de culinaire kenners om zijn (wildachtige) smaak?
-          Het Drentse Heideschaap zeer geschikt is voor liefhebbers van schapen drijven met honden?

Rasbehoud

Nederlandse Fokkersvereniging Het Drentse Heideschaap en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). De stichting heeft als doelstelling de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijk rassen uitsterven.