Menu

De Zoetermeerse stadsboerderijen zijn onderdeel van het recreatieve en sociale netwerk van de stad. Zij bieden ontspanning en plezier, maar ook hulp bij eenzaamheid, dagbesteding voor verschillende doelgroepen, leerzame en speelse activiteiten voor kinderen. Het zijn plekken waar bewoners elkaar ontmoeten, waar vergaderd kan worden en waar verschillende zorgaanbieders activiteiten kunnen ontplooien. De Balijhoeve en De Weidemolen zijn daarnaast de poorten naar De Balij en het Bentwoud. Het Buitenbeest is een ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders/verzorgers.

Beleef 't! Ontdek hoe leuk en zinvol de natuur om je heen is.