Menu

Nederlandse landgeit

De Nederlandse landgeit wordt vooral als hobbydier gehouden en soms worden ze gemolken. Daarnaast worden ze ingezet bij de begrazing van natuurterreinen. Eén kudde houdt al ruim twintig jaar de Mariapeel vrij van ongewenste boomopslag.

Rasomschrijving

De Nederlandse Landgeit is een stevige, middelgrote geit met horens. Vooral de bokken hebben zware, meestal liervormige horens, en vaak een bokkenpruik en een wipneus. Bokken zijn altijd langharig, terwijl de geiten ook kort-ruigharig kunnen zijn. De vachten variëren van bont, met zwarte, bruine, beige of blauwe vlekken, tot een enkele keer helemaal wit. 

Karakter

Het karakter is "geiten-eigenzinnig"; het is een hard en sober ras, dat goed bestand is tegen regen en kou.

Geschiedenis

In het begin van de zestiger jaren was de landgeit op enkele exemplaren na verdwenen. De toenmalige directeur van dierentuin Diergaarde Blijdorp, dr. A.C. van Bemmel, ging fokken met deze de landgeit. Toen de landgeitengroep de dierentuinomvang ontgroeide ging een koppeltje van 4 geiten en 4 bokken in 1971 naar het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Leersum. De laatste jaren gaat het goed met het aantal dieren. In 2000 stonden 1473 dieren in het stamboek ingeschreven. Daarmee is de geit opgeklauterd uit een kritieke situatie naar de status van een kwetsbaar ras.

Wist je dat:

-          Het Nederlandse Landgeit een zeldzaam huisdierras is?
-          Een geit eigenlijk regelmatig geborsteld moet worden?

Rasbehoud

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) draagt bij aan het bewaren van het oude nog vitale ras van de Nederlandse Landgeit.