Menu

Schoonebeeker

Het Schoonebeeker Heideschaap is het zeldzaamste Nederlandse schapenras. Ze zijn bijzonder sterk en weerbaar en staan nog dicht bij de natuur. De ooi wordt gemakkelijk drachtig, lammert vrijwel altijd zonder problemen af en is een goede moeder voor haar 1, maar meestal 2 lammeren.

Rasomschrijving

Het Schoonebeeker heideschaap valt bijzonder op met haar veelkleurigheid, typisch Romeinse (gebogen) neus, harige vacht en hoogbenigheid. Ten opzichte van ander heideschapen is de Schoonebeeker een fors ras. Het neemt een statige, bijna sierlijke, houding aan met een opgerichte kop. Ze komen vrijwel in alle kleurslagen voor, maar bonte varianten zijn het meest voorkomend.

Karakter

Schoonebeekers zijn levendig, attent en nieuwsgierig. Het karakter is prettig, en vertrouwd naar hun bekende verzorger.

Geschiedenis

In de provincie Drenthe komt naast het Drents Heideschaap ook het Schoonebeeker heideschaap voor. Verondersteld wordt dat het Drentse Heideschaap (welke een veel langere ontstaansgeschiedenis kent) bij het ontstaan van de Schoonebeeker een rol heeft gespeeld.

De Schoonebeeker werd vroeger in Drenthe en omliggende provincies gehouden op de iets rijkere gronden. In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren er slechts enkele tientallen Schoonebeekers over. Door gezamenlijk inspanning van  kuddes en hobbyisten is de Schoonebeeker echter gered.

Wist je dat:

-          Er in Nederland maar 1000 fokooien bestaat en Zoetermeer hier een grote bijdrage in levert?
-          De Schoonebeeker het liefst gehouden wordt op ruige (heide)terreinen?
-          Hun vachten door hun lange en harige structuur ideaal zijn om te vilten?

Rasbehoud

Nederlandse Fokkersvereniging Het Drentse Heideschaap en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). De stichting heeft als doelstelling de variatie onder de landbouwhuisdieren in Nederland te behouden en te voorkomen dat oorspronkelijk rassen uitsterven.