Menu

Witrik koeien

De Nederlandse witrug, witrik, ruggeling of aalstreep is geen ras, maar een kleurslag. Er is een grote variatie in de kleurtekening. Zo zijn er dieren die de witrik aftekening op een egaal haarkleed hebben, naast symmetrisch gespikkelde dieren en bijna witte witrikken met alleen gepigmenteerde oren en wat gevlekte poten.

Rasomschrijving

De kenmerken van de ideale witrik zijn: een witte aalstreep over de gehele nek en rug , deze aalstreep moet ter hoogte van de lendenwervels de breedte van die lendenwervels hebben; een witte staart; een witte onderzijde; en bij voorkeur een gespikkelde kop.

Karakter

Omdat de witrik geen ras is maar een kleurslag, is het karakter afhankelijk van het ras.

Geschiedenis

De witrik komt in heel Nederland voor. Maar van oudsher trof men de kleurslag het meest in Friesland en Zeeland, op de Hollandse eilanden en de West Betuwe. In de tweede helft van de twintigste eeuw ziet men het kleurslag ook steeds meer in de andere provincies. Ook in de Verenigde staten komen witruggen voor. Daar worden ze vetrix genoemd, of linebacks.

Wist je dat:

-          Het Witriktype elders wel als ras bekend is? (Vogezenrund, Ferrandaise, Pinzgauer, Longhorn, Irisch moiled, Fjall vee).
-          In de tweede helft van de 19e eeuw niet meer gefokt mocht worden met witrikken, maar er boeren waren die dit toch stiekem deden? En dat dit de redding is geweest van de witrik?

Rasbehoud

Stichting ‘De Witrik’ is opgericht in 2002. De organisatie heeft geen commerciële doelstelling en krijgt geen steun van de overheid. Ze werken samen met St. Zeldzame Huisdierrassen. Stichting ‘De Witrik’ wil de kleurslagen witrik, blauwe, vale en baggerbont in stand houden.