Menu

Milieu

Milieu op de boerderij

Bij de bouw van De Weidemolen zijn veel klimaat- en milieumaatregelen getroffen, die bijdragen aan een duurzaam Zoetermeer. Zo heeft de boerderij zonnepanelen en een windmolen om energie op te wekken. Er wordt genoeg energie opgewekt om ongeveer 6 eengezinswoningen van stroom te voorzien.

Met hulp van warmtepompen wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte voor het verwarmen van water en het gebouw in de winter en het koelen van het gebouw in de zomer. 

Groene daken met vetplanten helpen mee om energie te besparen. Deze sedumdaken houden in de winter de warmte vast en houden in de zomer de warmte buiten.

Het hout voor de gebouwen is FSC gecertificeerd hout en is afkomstig uit ons eigen land. De lichtkokers in het dak van het publieksgebouw zorgen voor meer daglicht in het gebouw. Ook op het terrein is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuur- en milieuvriendelijke maatregelen. Bomen en struiken zijn zoveel mogelijk inheems en ook in Nederland opgekweekt.