Menu

Cochinkriel

De oorspronkelijke Cochin, die vroeger 'Cochinchina-hoen' werd genoemd, ontstond uit Chinese kippenrassen en leek nauwelijks op het huidige type. Europese en Amerikaanse fokkers hebben door middel van selectieve fok de hedendaagse Cochin gevormd.

Rasomschrijving

De Cochin is een van de grootste en zwaarste rassen. De groothoen-hennen worden gemiddeld 4000 gram, hanen 5250 gram. De krielen wegen rond de kilo. De dieren hebben veel ronde vormen en zijn breed gebouwd. Opvallend is de grote hoeveelheid veren. Ook de poten zijn volledig bevederd. Cochins hebben een extra teentje. Het ras wordt gefokt in zwart, blauw, wit, buff, zwartbont, koekoek en meerzomig patrijs.

Karakter

Cochins zijn rustige kippen die nauwelijks vliegen. Mede daardoor zijn ze populaire hobbykippen.

Geschiedenis

De Cochin is van oorsprong een ras uit Noord/ Midden-China. Pas in de eerste helft van de negentiende eeuw kwam de Cochin naar Europa. Een van de eerste fokkers van de Cochin was koningin Victoria van Engeland, die al in 1845 Cochins fokte en ze zelfs in 1846 voor het eerst tentoonstelde. 

Wist je dat:
-          De Cochin ongeveer 170 eieren per jaar legt?
-          Cochins hele goede winterlegsters zijn? Ze zijn al broeds in februari of maart en broeden twee-, drie- tot viermaal achter elkaar.
-          De Cochin vroeger werd gezien als statussymbool, omdat het volle en imposante kippen zijn? Hierdoor werden Cochins al gauw een rage in die tijd. Aan het eind van de negentiende eeuw was de Cochin mede daardoor een van de meest populaire kippenrassen van de wereld. 

Rasbehoud

Cochinclub Nederland is een vereniging van fokkers en liefhebbers van het Cochin- en Cochinkrielras. De leden zetten zich in om deze rassen in stand te houden en om deze rassen op de kaart te zetten in Nederland.