Menu

Geschiedenis

De naam van de boerderij, De Weidemolen, verwijst naar een vroegere weidemolen die in de polder bij de Oostweg heeft gestaan. Het is een windwatermolen die een klein stuk land bemaalt om het droog te houden. Een nieuwe weidemolen is geplaatst op de stadsboerderij. Deze pompt het water in de sloot die langs de boerderij loopt en de boerderij van de weg afscheidt. Daardoor is water achter de boerderij hoger ligt dan het water in de rest van de wijk Oosterheem.

Het Bentwoud is met ruim 800 hectare het grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad. Het is een jong bos. De eerste bomen zijn geplant in 2000 en dat is al een flink bos geworden. In 2016 is de inrichting van het natuurgebied afgerond. De afgelopen jaren zijn er 2,5 miljoen bomen en struiken geplant en is 80 kilometer aan wandel- en fietspaden aangelegd. Het Bentwoud wordt beheerd door het Staatsbosbeheer.