Menu

Nubische geit

De nubische geit is een melkgeit. De melkproductie blijft gemiddeld iets achter bij de overige geitenrassen, maar de melk heeft gemiddeld wel een hoger vet- en eiwitgehalte. Hierdoor is de melk goed geschikt om verwerkt te worden tot kaas en yoghurt.

Rasomschrijving

Wat een Nubische geit herkenbaar maakt, is haar statige houding, ze staat hoog op de benen. Vrouwelijke dieren kunnen tussen de tachtig en honderd kilo wegen en bokken zelfs meer dan hondervijftig kilo. De kop van een Nubische geit heeft een mooi gebogen neusbeen met lange, brede, hangende oren die tot voorbij de lippen dienen te reiken.

Karakter

Nubische Geiten hebben een zacht en aanhankelijk karakter en worden daarom ook steeds vaker op kinderboerderijen gehouden.

Geschiedenis

Dit ras is ooit ontstaan in Engeland door het Engelse landgeitenras te kruisen met geiten uit Egypte. Sinds 1910 is de Nubische geit officieel erkend. In 1982 werd de geit naar Nederland geimporteerd en werd de uierkwaliteit en de melkproductie verbeterd. Vanaf 1988 spreken we van de Nederlandse Nubische geit. Het rasstandaard is opgesteld in 1991 en is vrijwel gelijk aan de Engelse.

Wist je dat:

-          De Nubische geit het grootste geitenras ter wereld is? Schofthoogte tussen de 80 – 100 cm.
-          De oren van de Nubische geit langer dan 30 cm kunnen worden?

Rasbehoud

De Fokgroep Nubische Geiten (FNG) zorgt voor het bewaren van de raskenmerken en het verbeteren van de gebruikseigenschappen van het Nubische Melkgeitenras.