Menu

Dieren

Op de boerderij zijn er veel en verschillende soorten dieren.  Bij de keuze van ons dierenbestand geven we de voorkeur aan Nederlandse en/of Oud Hollandse rassen. Deze rassen hebben namelijk een grote cultuurhistorische waarde en het is zonde dat sommige rassen verloren dreigen te gaan! De stadsboerderij heeft dan ook een belangrijke rol bij het instandhouden van deze dieren. Zo hebben wij diverse oud-hollandse kippenrassen zoals het Assendelfts hoen, Noord-Hollandse Blauwe en Nederlandse Sabelpootkriel. 

Onze koe Ronnie is een oud-Hollands ras, namelijk een Rode Fries. 

Ook onze toggenburger geiten en de Nederlandse bonte geiten behoren tot de zeldzame huisdierrassen, evenals onze vrolijke snaterende Hollandse kwakertjes (eend).