Menu

Recycling

Op stadsboerderij De Balijhoeve kunt u terecht voor het inleveren van:

informatie over de materialen die ingeleverd mogen worden vindt u op www.wecycle.nl.

Van gebruikt frituurvet wordt bijvoorbeeld biobrandstof gemaakt. Op www.vetrecyclehet.nl leest u meer over de recycling van vet en olie.

De stadsboerderij ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de elektrische apparaten die zijn ingeleverd. Per liter ingezameld vet ontvangt de stadsboerderij ongeveer € 0,40 van het recyclebedrijf dat het vet ophaalt. Van de opbrengsten kopen de stadsboerderijen nieuwe materialen en spellen. Zo helpt u het milieu en de stadsboerderijen.