Menu

Sambagroep/Stichting Vrienden van de Balijhoeve

 

In de SAMenspraakgroep BAlijhoeve (Sambagroep) heeft een aantal Zoetermeerse inwoners en bedrijven meegedacht over de toekomst van de gemeentelijke stadsboerderij de Balijhoeve. De Sambagroep heeft samen met de gemeente en externe partijen gewerkt aan een nieuwe opzet voor de Balijhoeve. De boerderij krijgt in die nieuwe opzet naast de bestaande functies ook nieuwe functies waardoor de stadsboerderij toekomstbestendig wordt voor de wijk Rokkeveen en de stad Zoetermeer.
De nieuwe opzet is vastgelegd in het rapport De Balijhoeve in de Steigers
De Sambagroep heeft dit rapport begin oktober 2016 aangeboden aan het college en de gemeenteraad van Zoetermeer. Op 23 januari 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de in het rapport genoemde plannen en is er budget beschikbaar gesteld.
Hierna is een nieuwe fase aangebroken waarin zaken als gesprekken met derden (o.a. over aanvullende financiering), vergunningen voor de verbouwing etc. moeten worden geregeld.

Nieuw: Stichting Vrienden van de Balijhoeve 

Nieuw: Stichting Vrienden van de Balijhoeve

In mei 2017 is de Stichting Vrienden van de Balijhoeve opgericht. De stichting is de opvolger van de Sambagroep en o.a. belast met de verdere realisatie van de plannen zoals opgesteld door de Sambagroep.
Verder heeft de stichting als doel het in de meest brede zin ondersteunen van het functioneren van de Zoetermeerse stadsboerderij De Balijhoeve. Het gaat daarbij om het verbeteren van de educatieve en recreatieve functies en het toevoegen van zorg- en welzijnsfuncties, het organiseren van de betrokkenheid van de direct omwonenden en bewoners en organisaties in de wijk Rokkeveen en het verwerven van financiële middelen voor de investeringen en de exploitatie van de Balijhoeve.

De stichting heeft een eigen website: www.vriendenvandebalijhoeve.com